Ritme in Acquisitie

ritmeZorg voor ritme (  persoonlijke groei) Basisprincipe 6 voor forse omzetgroei

‘Rhythm sets you free’ zegt Verne Harnish, de Amerikaanse groeigoeroe die bedrijven adviseert in het realiseren en managen van snelle groei. Ritme is het op vaste momenten uitvoeren van vastgestelde werkzaamheden; ritme is de 6e voorwaarden voor forse omzetgroei!

Hoe breng je ritme in jouw bedrijf?

Door op vaste momenten in de week specifieke werkzaamheden uit te voeren. Een voorbeeld is acquisitie. Maak niet de fout aan verkopers te vragen of ze ook aandacht willen besteden aan aqcuisitie. Plan in plaats daarvan vaste dagen in; bijvoorbeeld iedere dinsdag- en donderdagochtend achter de telefoon zitten en afspraken maken met nieuwe relaties. Houd hier aan vast! Plan je die momenten niet in, dan leidt het onherroepelijk tot uitstel of (nog erger) afstel van de activiteiten en belemmert dit dus de realisatie van forse omzetgroei. Door dit elke week, maand in, maand uit te doen, ontstaat er ritme; een hartslag in acquisitie wat het de verkoopafdeling mogelijk maakt bovengemiddeld te functioneren.

Directie moet kiezen

Zodra je beslist dat je op vaste momenten bepaalde werkzaamheden uitvoert, merk je dat je minder tijd hebt voor andere werkzaamheden. Dat betekent dat er prioriteiten gesteld moeten worden. Het is daarom een beleidsmatige beslissing om tijd, budget en mankracht vrij te maken om de gekozen activiteiten uit te voeren. Doe je dat niet, dan zit een forse omzetgroei niet in het verschiet.

Meet de prestaties

Bij ritme hoort ook het meten van de prestaties. Hou bijvoorbeeld bij acquisitie per keer bij hoeveel calls je doet en hoeveel afspraken je hebt gemaakt. Dit is niet om te controleren, maar om je inzicht te geven! Houd je dit structureel bij, dan geven deze cijfers je inzicht . Zo bleek binnen ons bedrijf bijvoorbeeld dat een zware accountmanager maximaal 4 volwaardige New Business gesprekken per ochtend over de telefoon kon hebben. Dat was veel minder dan we dachten! Nu we weten hoeveel tijd het kost, zijn we veel selectiever geworden in de bedrijven die we benaderen.

Samengevat: als je een forse omzetgroei wilt realiseren, is het belangrijk om ritme in processen te creëren. De uitvoering moet gepland en frequent plaatsvinden en duidelijke meetpunten hebben. Doe je het niet, dan raakt het ondergesneeuwd door de dagelijkse beslommeringen. Doe je het wel en kies je er als bedrijf bewust voor om er tijd en dus budget voor vrij te maken, dan geef je weer invulling aan een van de 7 basisprincipes voor forse omzetgroei.

Andre A. Hagelen
Search & Results