De mogelijkheden van No Cure No Pay

U kunt op drie manieren werken op basis van No Cure No Pay:

  1. Een tarief per gekwalificeerd adres Hierbij is marketing informatie achterhaald, zoals juiste contactpersoon, email adres, huidige leverancier, omzetpotentieel  en eventuele investeringsplannen.
  2. Een tarief per lead Dit is gelijk aan een gekwalificeerd adres, maar dan binnen uw Top 20% doelgroep. Daar bedoelen we mee dat het bedrijf op wat grotere schaal uw product of dienst afneemt. Deze leads zij bij uitstek geschikt om uw verkopers mee aan de slag te laten gaan.
  3. Een tarief per afspraak Hierbij investeert u alleen in de afspraken die we maken. Daarbij bieden we een kwaliteitsgarantie op de afspraken die we maken, zodat uw verkopers een reële scoringskans hebben.  Voorwaarden is dat de doelgroep waarop gebeld wordt in min of meerdere mate reeds door S&R gekwalificeerd is.

Voorwaarden No Cure No Pay

Er zijn twee voorwaarden:

meer-informatie-wordt-u-liever-gebeld-door-ons