Disclaimer

 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Search & Results niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Search & Results aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Search & Results geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.